Nhà Mp Kim Mã điểm đẹp gần Núi Trúc 22m. mt 3m nhà đã sửa mới có hệ thống đèn biển. cần cho thuê giá 21 tr.